banner_001
banner_009
banner_005

W dniu 9 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie tzw. „okrągłego stołu” w sprawie obwodnicy Augustowa. Negocjacje rozpoczęto z inicjatywy nowego ministra środowiska – prof. Macieja Nowickiego, a ich moderatorem jest prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu wzięli udział:

• przedstawiciele samorządu lokalnego (Adam Sieńko – p.o. burmistrza Augustowa, Bogdan Dyjuk – radny oraz Dariusz Piontkowski – marszałek Województwa Podlaskiego), 
• przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Zbigniew Kotlarek – dyrektor, Jerzy Doroszkiewicz – dyrektor oddziału w Białymstoku, Katarzyna Maranda)
• przedstawiciele koalicji organizacji pozarządowych (Przemysław Chylarecki OTOP, Marta Majka Wiśniewska WWF, Jan Jakiel SISKOM, Wiktor Kotowski CMok).
• w roli ekspertów – prof. Wojciech Suchorzewski – drogownictwo, dr Jerzy Jendrośka – aspekty prawne. 
Zgodnie z ustaleniami z pierwszego spotkania, celem okrągłego stołu ma być przygotowanie i przyjęcie wielokryterialnej analizy różnych wariantów przebiegu drogi ekspresowej wokół Augustowa. Najważniejszym osiągnięciem rozmów jest uzgodnienie, że na równych prawach porównane zostaną trzy warianty lokalizacyjne: wariant dotychczasowy (przy czym drogowcy – w ramach „ustępstwa” proponują budowę innego typu estakady, mostu wiszącego / podwieszanego lub tunelu), wariant przez Chodorki (opracowany przez SISKOM) oraz wariant przez wieś Raczki (odrzucony niegdyś ze względów społecznych, teraz ma być ponownie przeanalizowany, w opcji możliwie omijającej istniejącą zabudowę). 
Oczywiście ocena wielokryterialna nie zastąpi oceny oddziaływania na środowisko. Wyniki oceny wielokryterialnej mają natomiast pomóc wyłonić te warianty (bądź uzasadnić ich istnienie), które potem staną się przedmiotem właściwej oceny oddziaływania na środowisko. Następne spotkanie zaplanowano na sobotę 19 stycznia, kiedy to dyskusja ma dotyczyć m.in. wyłonienia kryteriów do wspólnej oceny wariantów przebiegu drogi.

 

Aktualności