banner_004
banner_008
banner_005

Podczas obchodów Światowego Dnia Mokradeł na Wydziale Biologii UW, 5 lutego 2017, odbędzie się "Bazar idei bagiennych" - zapraszamy do rozmowy ze specjalistami i praktykami na ważne i aktualne teamty związane z mokradłami oraz do zapoznania się z wynikami czy założeniami prowadzonych aktualnie projektów.

 

Na bazarze znajdą się następujące stoiska:

 

1.       Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny - nowy sposób oceny stanu hydromorfologicznego wykorzytywany w monitoringu wód płynących w Polsce – Kszysztof Szoszkiewicz, Daniel Gebler, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2.       Wydobycie węgla kamiennego nowym zagrożeniem dla Bagna Bubnów w Poleskim Parku Narodowym, ostoi wodniczki i innych cennych gatunków - Grzegorz Grzywaczewski, Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3.       Miesięcznik „Dzikie Życie” – Magdalena Barczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

4.       Projekt LIFE „Kampinoskie Bagna” – Elleni Vendras, Regionalne Centrum Ekologiczne

5.       Wyniki inwentaryzacji cennych przyrodniczo siedlisk wschodniego Polesia – Marina Abramchuk, APB-BirdLife Białoruś

6.       Społeczno-ekonomiczny kontekst zabudowy hydrotechnicznej małych i średnich rzek Mazowsza – Agata Keller, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UW

7.       Projekt LIFE Wisła Warszawska – Łukasz Poławski, Zarząd Mienia Miasta Stołecznego Warszawy

8.       Projekt CLEARANCE “CircuLar Economy Approach to River pollution by Agricultural Nutrients with use of Carbon-storing Ecosystems” – Marta Wiśniewska Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UW

9.       Projekt RePeat “REstoration and prognosis of PEAT formation in fens linking diversity in plant functional traits to soil biological and biogeochemical processes” – Łukasz Kozub, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UW

10.   Centrum Ochrony Mokradeł - Paweł Pawlikowski, Łukasz Kozub, Paulina Dzierża, Centrum Ochrony Mokradeł

11.   Inwazyjne gatunki ryb – Alicja Pawelec, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii UW

Aktualności