banner_005
banner_004
banner_006

Wojewoda Podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy – chociaż organizacje ekologiczne mają 2 tygodnie czasu na złożenie odwołania od decyzji, Wojewoda twierdzi, że przebieg trasy obwodnicy Augustowa jest już przesądzony i nie ma o co kruszyć kopii. Ewentualne protesty i zażalenia mogą jego zdaniem tylko niepotrzebnie i kosztownie przedłużyć w czasie tę inwestycję. 

 

Czytaj też na stronie: 
http://www.bialystok.uw.gov.pl  
http://www.aug.webd.pl  
http://www.aug.webd.pl/news.php 

 

Aktualności