banner_009
banner_001
banner_004

 Tomasz Podgajniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, poinformował na konferencji prasowej, że MŚ jest za zwiększeniem liczby obszarów Natura 2000 do 300 obiektów (150 obecnie), co dałoby łączną sumę ponad 3 mln ha. Sieć pokryłaby wtedy w Polsce ok. 10.7% powierzchni Polski, jednakże nie objęłaby dwóch ważnych propozycji organizacji pozarządowych i Komisji Europejskiej: doliny Wisły i Odry. Tomasz Podgajniak argumentował tę decyzję konfliktami z samorządami lokalnymi. 
Aby dowiedzieć się więcej czytaj na stronach Lasów Państwowych: http://www.mos.gov.pl/1aktualnosci/informacje_rp/13.05.2005.shtml oraz na stronie Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/1aktualnosci/informacje_rp/13.05.2005.shtml

Aktualności