banner_004
banner_009
banner_006

W ramach "bobrzego" projektu realizowanego przez Klub Przyrodników rozpoczęto montaż w kilku województwach w Polsce różnego typu urządzeń, zabezpieczających przed skutkami działalności bobrów. Dzięki nim zwierzęta te wyrządzą mniej szkód w lasach, nasypach drogowych i kolejowych, przepustach i groblach. Więcej o projekcie

 

Aktualności