banner_001
banner_006
banner_003

W dniu 1 lutego 2015 roku zapraszamy na na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł, którego tematem w tym roku jest: MOKRADŁA A NASZA PRZYSZŁOŚĆ: zacznij działać! Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa fotografii „Rzeki i bagna Mazowsza” zorganizowana przez RDOŚ w Warszawie, wyeksponowana w holu Wydziału Biologii UW w dniach 19 stycznia – 6 lutego.

 

MOKRADŁA A NASZA PRZYSZŁOŚĆ: zacznij działać!

Światowy Dzień Mokradeł 2015 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego - 1 lutego 2015, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1

 

Choć tego nie widać na co dzień, mokradła w znacznej mierze kształtują świat, w którym żyjemy. Zmieniając je, zmieniamy naszą przyszłość. W Europie, w tym w Polsce, dwa najszybciej zmieniające się typy mokradeł to rzeki i torfowiska. Jakie będą skutki dzisiejszych melioracji i „prac utrzymaniowych” na rzekach? Jak na zasoby wody, stan klimatu i różnorodność biologiczną wpłynie kontynuacja rolniczej i przemysłowej eksploatacji odwodnionych torfowisk? Przyjdź i dowiedz się jak razem możemy pomóc spowolnić, a może odwrócić niekorzystne zmiany. Dołącz do nas!

Z okazji 44. rocznicy uchwalenia Konwencji Ramsarskiej o ochronie obszarów wodno-błotnych na otwarte seminarium zapraszają: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Ochrony Mokradeł, Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa fotografii „Rzeki i bagna Mazowsza” zorganizowana przez RDOŚ w Warszawie, wyeksponowana w holu Wydziału Biologii UW w dniach 19 stycznia – 6 lutego.

Program seminarium:

11.00 - Część I: Mokradła a nasza przyszłość

 1. Torfowiska a klimat – obustronna zależność - dr Wiktor Kotowski, UW, CMok.
 2. Niszczenie torfowisk Arktyki: czy da się przewidzieć skutki globalne? - dr Tatiana Minajeva, Wetlands International, Holandia.
 3. Niepewna przyszłość torfowisk Białorusi – Marina Abramchuk, studentka Zarz. Środowiskiem UW.
 4. Gospodarka wodna a usługi ekosystemów rzecznych – dr Przemysław Nawrocki WWF.

13.00 – przerwa

13.30 - Część II: – Zacznij działać!

 1. Ekosystemy mokradłowe w systemie obszarów chronionych Województwa Mazowieckiego – zagrożenia i potrzeby działań - Marcin Kalbarczyk, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody
 2. Co każdy z nas może zrobić dla ochrony mokradeł? - Łukasz Kozub, CMok, UW.
 3. Wolontariusze w akcjach czynnej ochrony torfowisk – dr Paweł Pawlikowski, CMok, UW.
 4. Program edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę!” – Paweł Grzybowski, Klub Gaja.
 5. Społeczna kontrola gospodarowania rzekami – dr Mateusz Grygoruk, SGGW, Nasza Natura, dr Ewa Jabłońska, CMok, UW.

15.30 - przerwa

15.45 - Część III Co w bagnach piszczy - podsumowanie roku 2014

 1. Działania Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej - Patrycja Stawiarz i Piotr Derlacz, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 2. Przegląd wydarzeń ostatniego roku w ochronie mokradeł na świecie - Piotr Panek, CMok
 3. Krótkie komunikaty mokradłowe (prosimy przesyłać zgłoszenia na adres W.Kotowski [at] uw.edu.pl).

Zakończenie ok. 17.30

 

smWWD2015

 

Aktualności