banner_009
banner_004
banner_006

Klub Przyrodników zaprasza na warsztat łąkarski w swojej ostoi w dolinie Leniwej Obry koło Koźminka (powiat świebodziński, woj. lubuskie). W programie rozpoznawanie roślin łąkowych (w tym storczyki, turzyce, gatunki rzadkie i chronione), typów łąk (wilgotne, świeże, trzęślicowe - liczne gatunki charakterystyczne), zagrożeń i sposobów ich ochrony. Prowadzenie - dr Marta Jermaczek-Sitak. "Opłatą" za udział w warsztacie jest udział w akcji ochrony czynnej - wycinka trzciny zarastającej łąkę.

zaproszenie na warsztaty

Aktualności