banner_004
banner_001
banner_008

31 marca w godz. 12:00-14:00 Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na dwa wyjątkowe wykłady pokazujące, że przystosowania gatunków roślin do życia w (niegdyś powszechnie występujących) ekosystemach o niskiej trofii okazują się ewolucyjną pułapką w epoce powszechnej eutrofizacji środowiska.

  1. Prof. Brita Svensson: Pollutant turns fly-traps veggie: the nitrogen nutrition of the carnivorous plant Drosera rotundifolia.
  2. Prof. Martin Wassen: Endangered plants trapped in P-limited ecosystems - new mechanisms of eutrophication revealed by functional trait distribution and N/P ratios in Eurasian plant communities.

 

EUTROPHICATION IN TERRESTRIAL ECOSYSTEMS: Are plants adapted to low-nutrient environments captured in an evolutionary trap?

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na dwa wyjątkowe wykłady pokazujące, że przystosowania gatunków roślin do życia w (niegdyś powszechnie występujących) ekosystemach o niskiej trofii okazują się ewolucyjną pułapką w epoce powszechnej eutrofizacji środowiska.

  1. Prof. Brita Svensson: Pollutant turns fly-traps veggie: the nitrogen nutrition of the carnivorous plant Drosera rotundifolia.
  2. Prof. Martin Wassen: Endangered plants trapped in P-limited ecosystems - new mechanisms of eutrophication revealed by functional trait distribution and N/P ratios in Eurasian plant communities.

Brita Svensson zajmuje się m.in. ekologią populacyjną roślin (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków pasożytniczych i mięsożernych) i ochroną różnorodności biologicznej. Tematem jej wystąpienia będą wyniki badań opisanych niedawno w New Phytologist (2012) pokazujące zmianę "zachowania" rosiczek pod wpływem zanieczyszczenia torfowisk azotanami.

Martin Wassen od lat bada związki pomiędzy dostępnością pierwiastków biogennych a różnorodnością biologiczną, zwłaszcza w ekosystemach bagiennych. W 2005 roku wraz z międzynarodowym zespołem opublikował w Nature pracę pokazującą związek występowania rzadkich gatunków roślin z niską dostępnością fosforu. Następstwem tamtych badań była kolejna praca w Nature (2014), wskazująca na ewolucyjne przyczyny takich powiązań i konsekwencje dla ochrony różnorodności biologicznej.

Wydział Biologii UW, ul. Ilji Miecznikowa 1 w Warszawie, sala 103B
31.03.2014, godz. 12:00-14:00 
Seminarium z cyklu Conservation Biology

informacja na stronie

Aktualności