banner_005
banner_007
banner_006

Największe konsorcjum organizacji chroniących bagna z dofinansowaniem programu Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład! Projekt WaterLANDS wystartuje już w grudniu, z Centrum Ochrony Mokradeł i Uniwersytetem Warszawskim na pokładzie.

Celem projektu jest zakrojona na szeroką skalę restytucja europejskich mokradeł.

Centrum Ochrony Mokradeł i Uniwersytet Warszawski są jedynymi polskimi partnerami 5-letniego, międzynarodowego projektu “WaterLANDS: Naturalne magazyny węgla dla klimatu, ludzi i przyrody”. Liderem projektu jest University College Dublin (UCD) z Irlandii, natomiast partnerzy (łącznie 31 organizacji partnerskich z 14 krajów Europy) reprezentują sektory: badawczy, przemysłowy, rządowy i non-profit.

Polska część projektu będzie skupiać się na zebraniu doświadczeń z projektów renaturyzacji torfowisk na Mazowszu i w Polsce Północno-Wschodniej. Centrum Ochrony Mokradeł zajmie się ekologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami przywracania usług ekosystemowych mokradeł, a Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego podejmie się ich kwantyfikacji oraz wyceny.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie tutaj:
Komunikat prasowy ws. projektu WaterLANDS

Aktualności