banner_007
banner_004
banner_005

Poniżej zamieszczamy przekazane przez prelegentów pliki z prezentacjami. 

 

Bagna i miasta – wprowadzenie do tematu Dnia Mokradeł 2018 – Piotr Panek, Centrum Ochrony Mokradeł

Czy system planowania przestrzennego może być skutecznym narzędziem ochrony obszarów wodno-błotnych w miastach? – dr Tomasz Majda, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Towarzystwo Urbanistów Polskich

Wrocławskie pola irygacyjne: tam gdzie hydrotechnika spotyka naturę - Bartosz Smyk, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne

Urban wetlands in Beijing, China: a short overview - Guixiang Li, Wydział Biologii UW

Mądre użytkowanie mokradeł jako naczelna zasada Konwencji Ramsarskiej - Katarzyna Nikraszewicz, The Ramsar Convention Secretariat

Nowe obszary Ramsar w Polsce i inne działania Krajowego Sekretariatu Ramsar – Paulina Dzierża, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Rok 2017 na mokradłach – przegląd wydarzeń z kraju i świata – dr Łukasz Kozub, Wydział Biologii UW, Centrum Ochrony Mokradeł

Bagno wciąga Warszawę - dr Marek Piwowarski, Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy

Wisła w Warszawie: przyroda i ludzie – Łukasz Poławski, Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Dylematy ochrony i rekultywacji jezior miejskich – przykład Jeziorka Czerniakowskiego – dr Andrzej Mikulski, Wydział Biologii UW

Potok Służewiecki – wspomnienie po rzece, czy szansa dla restytucji mokradeł w mieście? – dr Andrzej Mikulski, Wydział Biologii UW, Piotr Panek, Centrum Ochrony Mokradeł

Zdegradowane torfowisko w rezerwacie Skarpa Ursynowska – potencjał dla retytucji przyrodniczej? – Eliza Grabowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Torfowiska w mieście – wschodnie rubieże Warszawy – dr Paweł Pawlikowski, Wydział Biologii UW, Centrum Ochrony Mokradeł

Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka - bagienne rezerwaty Lasu Bemowskiego – Paulina Dzierża

Aktualności