banner_008
banner_006
banner_007

Biebrzański Park Narodowy wraz z Instytutem Biologii Ssaków PAN z Białowieży organizuje cykl pikników edukacyjnych w 10 miejscowościach położonych wzdłuż rzeki Biebrza. Tematem przewodnim będą ptaki wodno-błotne doliny Biebrzy oraz gatunki inwazyjne.

 

Biebrzański Park Narodowy wraz z Instytutem Biologii Ssaków PAN z Białowieży organizuje cykl pikników edukacyjnych w 10 miejscowościach położonych wzdłuż rzeki Biebrza. Tematem przewodnim będą ptaki wodno-błotne doliny Biebrzy oraz gatunki inwazyjne, a w szczególności norka amerykańska.

Spotkania będą rozpoczynały się prelekcją o gatunkach inwazyjnych oraz zagrożeniach, jakie mogą powodować. Organizatorzy zaplanowali wiele zabaw i konkursów, nie tylko dla dzieci. Będzie można ozdobić kubek podobizną ptaka, techniką decoupage. W specjalnym namiocie wyemitowany zostanie nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Łodzi, tryptyk o niezwykłych roślinach i zwierzętach, które opuściły granice naturalnych zasięgów występowania i opanowały inne kontynenty.

Okazuje się, że w Europie i w Polsce spotkać można bardzo wielu takich obcych przybyszów. Czy w jakiś sposób mogą one nam zagrozić? Na to inne pytania znajdziecie odpowiedź podczas pikników edukacyjnych:

15 czerwca – Goniądz MOWiR, plaża

23 czerwca – Lipsk - Gminne Centrum Rekreacji w Lipsku, nad Biebrzą

24 czerwca – Sztabin - Zespół Szkół w Sztabinie

25 czerwca – Suchowola - Szkoła Podstawowa w Suchowoli

26 czerwca – Dolistowo - Plaża w Dolistowie

 

zaproszenie

 

BPN pikniki edukacyjne 2014

Aktualności