0017
0020
0016

Światowy Dzień Mokradeł 2018

wwd2018 1 

JESTEMZLOSIEM

jestemzlosiem

Nadchodzące spotkania

DamNation

DamNation

Prowadzenie strony

Centrum Ochrony Mokradeł

Gra mokradłowa

 

Ważne aktualności

Światowy Dzień Migracji Ryb 2018

20-04-2018 | W nurcie

21 kwietnia obchodzimy na całym świecie Dzień Migracji Ryb.

Największy na świecie transgraniczny obszar Ramsar ustanowiony w Dolinie Rzeki Kongo

12-03-2018 | W nurcie

W 2017 utworzono obszar Ramsar obejmujący tereny po obu brzegach rzeki Kongo o łącznej powierzchni ponad 129 tys. km2. Obszar utworzono w niespełna kilka miesięcy po odkryciu na tym obszarze największych tropikalnych torfowisk na świecie, o czym pisaliśmy na bagna.pl w styczniu 2017.

Parlament Europejski chce zakazania oleju palmowego, ale dopuszcza "biopaliwa" z osuszonych lokalnych torfowisk?

12-03-2018 | W nurcie

W styczniu 2018, w ramach nowelizacji Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, Parlament Europejski zaproponował, żeby wpisać do niej m.in. następujące punkty: 

Jak nie należy poprawiać natury: Sprzeciw wobec budowy dużego zbiornika retencyjnego w dolinie Potoku Oliwskiego w…

12-03-2018 | W nurcie

"Władze Miasta Gdańska planują budowę dużego zbiornika retencyjnego w Dolinie Potoku Oliwskiego (...). Zamierzenie jakim jest budowa dużego zbiornika retencyjnego w dolinie Potoku Oliwskiego nie przybliży do realizacji celu jakim jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla Gdańska, tylko spowoduje zniszczenie przyrody oraz kuriozalnie zwiększy zagrożenie powodziowe w mieście, w przypadku awarii."

Światowy Dzień Mokradeł 2018 na Wydziale Biologii UW - prezentacje z wykładów

19-02-2018 | W nurcie

Poniżej zamieszczamy przekazane przez prelegentów pliki z prezentacjami. 

Światowy Dzień Mokradeł 2018 na Wydziale Biologii UW

25-01-2018 | W nurcie

3 lutego 2018 - Światowy Dzień Mokradeł „Bagna i Miasta”  Zapraszamy na wykłady, dyskusje oraz wycieczkę po Warszawskich mokradłach…  Uwaga! drobne zmiany w Programie wydarzenia! (załącznik Program) Wstęp wolny.

Światowy Dzień Mokradeł 2018 - materiały

24-01-2018 | W nurcie

Materiały dotyczące Światowego Dnia Mokradeł 2018 opublikowane przez Sekretariat Konwencji Ramsarskiej zostały przetłumaczone na język polski przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Można je znaleźć na stronie internetowej GDOŚ.

Światowy Dzień Mokradeł 2018 w Polsce

24-01-2018 | W nurcie

Na początku lutego już po raz 47. odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł. Zwiększają różnorodność biologiczną, redukują skutki powodzi, poprawiają jakość powietrza, umożliwiają mieszkańcom kontakt z przyrodą. Mowa o mokradłach miejskich, niezwykle ważnych dla środowiska ekosystemach, obecnie silnie zagrożonych przez migracje, osuszanie oraz zanieczyszczenia. Chociaż ich wartość dla człowieka oraz dla przyrody jest ogromna, pozostają nieznane szerszej publiczności.

Nowe obszary Ramsar w Polsce

19-01-2018 | W nurcie

Trzy kolejne obszary wodno-błotne w Polsce zostały 10 stycznia 2018 wpisane na listę obszarów Ramsar. Są to: Torfowiska Doliny Izery, Stawy Przemkowskie oraz Ujście Wisły. 

Dewastacja przyrody. Tym razem na Wiśle, Królowej polskich rzek.

02-01-2018 | W nurcie

W ostatni piątek starego roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję uzgadniającą budowę nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Rok temu, dla bliźniaczej inwestycji, o takich samych skutkach środowiskowych, ten sam organ odmówił uzgodnienia, powołując się na jej niezgodność z polskim i unijnym prawem. Koalicja Ratujmy Rzeki alarmuje, że piątkowa decyzja rozpoczyna kolejny, po sporze o Dolinę Rospudy i Puszczę Białowieską, ostry konflikt dotyczący łamania przez Polskę prawa ochrony środowiska.

Światowy Dzień Mokradeł 2018 - zapraszamy do zgłaszania pomysłów na prelekcje i komunikaty

02-01-2018 | W nurcie

BAGNA I MIASTA czyli o znaczeniu mokradeł dla zrównoważonej przyszłości miast Jak co roku, Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do wspólnego świętowania rocznicy uchwalenia Konwencji Ramsarskiej o Ochronie Obszarów Wodno-Błotnych (2 lutego 1971 r.), czyli Światowego Dnia Mokradeł. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów, zaproponowane przez Sekretariat Konwencji to „Wetlands for Sustainable Urban Future”, czyli „Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast”. Przypominając, że od zarania dziejów sąsiedztwo mokradeł było czynnikiem sprzyjającym osadnictwu i rozwojowi cywilizacji, chcemy zaprosić Państwa na dyskusję na temat relacji Bagna – Miasta dziś i w czekającej nas przyszłości.

Niech żyją łosie !!!

30-10-2017 | W nurcie

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji #jestemzlosiem ! Łosie mogą na razie nadal spokojnie wędrować po naszych bagnach i lasach.

Czy zobaczymy jeszcze (żywego) łosia nad Biebrzą?

19-09-2017 | W nurcie

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego wnioskuje do Ministra o wyłączenie całej Doliny Biebrzy (Park Narodowy wraz z otuliną) z obszaru odstrzału łosi. To łosie przyciągają miłośników turystki przyrodniczej z Polski i zagranicy. Z czasem zwierzęta zrobią się bardziej płochliwe i ich obserwacja będzie dużo trudniejsza. Ale zanim łosie nauczą się ostrożności, to odstrzał będzie oznaczał masakrę. W czasie gdy nie było polowań, zwierzęta oduczyły się lęku przed ludźmi.

Opinia koalicji #JESTEMZŁOSIEM w ramach konsultacji rozporządzenia wprowadzającego polowania na łosie

01-09-2017 | W nurcie

Koalicję #JESTEMZŁOSIEM tworzą: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, Kampania Niech Żyją, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Centrum Ochrony Mokradeł. Koalicja, w ramach eksperesowych (5-dniowych) konsultacji, złożyła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska wprowadzającego polowania na łosie. 

Minister chce strzelać do łosi już od września

30-08-2017 | W nurcie

PILNE! Podpisz petycję w obronie łosia: http://akcja.przyrodnicze.org/kampanie/jestem-z-losiem Od 28 sierpnia trwają 5-dniowe konsultacje rozporządzenia Ministra Środowiska o odstrzale łosi: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302252

STOP E40! - podpisz petycję!

14-08-2017 | W nurcie

Petycja obywateli Białorusi, Polski i Ukrainy, sprzeciwiających się projektowi budowy wodnej drogi śródlądowej E40 pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym, skierowana do prezydentów tych trzech krajów:  https://www.change.org/p/stop-e40-razem-zachowajmy-nasze-rzeki

Jestem za łosiem! - podpisz petycję!

14-08-2017 | W nurcie

W związku z ogłoszonymi przez wiceministra środowiska i przedstawicieli Lasów Państwowych planami wprowadzenia odstrzału łosi, wnioskujemy o wpisanie łosia na listę gatunków chronionych w Polsce: http://akcja.przyrodnicze.org/kampanie/jestem-z-losiem

Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek

08-06-2017 | W nurcie

Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych ostro krytykują organizacje pozarządowe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki. Nie chodzi tylko o ochronę przyrody, ale także o aspekt gospodarczy i społeczny całej sprawy, w tym o ochronę przed powodzią i konkurencję dla kolei.

Nowa metoda zwiększenia plonu palmy olejowej - nadzieja czy zagrożenie dla lasów deszczowych?

04-05-2017 | W nurcie

Drzewa palmy olejowej, w zależności od typu - wydają owoce nadające się do produkcji oleju palmowego, lub takie, z których oleju nie da się w ogóle pozyskać. Palma olejowa owocuje dopiero w wieku ok. 4 - 5 lat. Do tej pory plantatorzy czekali aż drzewa wydadzą pierwsze owoce, by przekonać się, czy dane drzewo będzie nadawało się do produkcji oleju, czy trzeba je wyciąć i posadzić nowe. Ta praktyka może się zmienić - naukowcy opracowali metody genetyczne do oceny przydatności użytkowej palmy olejowej.

Dwa słowa krokiem ku powodziom i dewastowaniu rzek

04-05-2017 | W nurcie

Zmiany w programach środowiskowych doprowadzą do katastrofalnych szkód w ekosystemach rzek – alarmują organizacje ekologiczne skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki.

Czy zdążymy znaleźć wielkie tropikalne torfowiska zanim zostaną zniszczone?

07-04-2017 | W nurcie

Naukowcy są zaskoczeni ostatnimi odkryciami ogromnych, wcześniej nieznanych, torfowisk w Afryce i Ameryce Południowej. Na fali tych odkryć, rozpoczęły się dalsze poszukiwania torfowisk w strefie równikowej. Czy zdążymy je odkryć i zbadać, zanim je stracimy na skutek osuszania na potrzeby rolnictwa? Zachowanie nowoodkrywanych wielkich torfowisk w lasach równikowych Amazonii i Afryki staje się nowym priorytetem w walce ze zmianami klimatu.

Koalicja Ratujmy Rzeki

07-04-2017 | W nurcie

W końcu ubiegłego roku powstała Koalicja Ratujmy Rzeki. Działa na rzecz systemowej ochrony walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do rzek oraz planów rozwoju sektorów gospodarki do rzek.

Godzina dla Wisły

22-03-2017 | W nurcie

Od 2007 roku, w każdą ostatnią sobotę marca odbywa się zainicjowana przez WWF Godzina dla Ziemi. Ma ona na celu nakłonienie ludzi do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach, co ma skłaniać do refleksji nad zmianami klimatu. W tym roku WWF Polska planuje wykroczyć poza symboliczny gest wyłączenia świateł i poświęcić ten wyjątkowy dzień akcji w obronie Wisły przed regulacją. Zachęca do podpisania petycji Pozostaw Wisłę bezpieczną i piękną oraz zaprasza 25 marca na godzinę 12.00 na Skwer Kahla przy Moście Świętokrzyskim i Syrence na finał akcji Godzina dla Wisły.

Światowy Dzień Wody 2017

22-03-2017 | W nurcie

Dzień 22 marca został wyznaczony przez ONZ w 1993 roku jako Światowy Dzień Wody. W 2017 roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem "Wastewater", czyli "Ścieki".

Prypeć wylewa pięknie w tym roku

17-03-2017 | W nurcie

Zapraszamy do galerii: https://wildlife.by/ecology/photostories/more-gerodota-ili-kak-mozhet-razlivatsya-reka-pripyat/

RDOŚ w Poznaniu odmawia wydania zgody na kopalnię odkrywkową

17-03-2017 | W nurcie

Nie ma zgody RDOŚ w Poznaniu na wydobycie z Odkrywki Ościsłowo. O sprawie pisaliśmy na naszym portalu: Odkrywki odbierają wodę ludziom i mokradłom

Pierwsza na świecie rzeka uzyskała status osoby prawnej

17-03-2017 | W nurcie

Parlament Nowej Zelandii nadał rzece Whanganui osobowość prawną, przyznając rzece w prawa takie jak osobie ludzkiej. O przyznanie praw ich rzece od 160 lat walczyli Maorysi, którzy uważają, że od dobrego stanu rzeki zależy ich dobro. Dzięki decyzji parlamentu, rzeka od teraz będzie reprezentowana przed sądami przez dwie osoby: przedstawiciela Maorysów i przedstawiciela Korony.

Więcej aktualności»
 

Patnerzy

kp.org.pl
cent3.uw.edu.pl

Sponsorzy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Centrum Lokalizacji C&M Sp. z o.o.
birdwatching