banner_007
banner_001
banner_006

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, Centrum Ochrony Mokradeł uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i w 2017 roku po raz pierwszy możemy zachęcać do przekazywania 1% podatku dochodowego na CMok.

Uzbierane fundusze przekażemy na realizację celów statutowych stowarzyszenia, przede wszystkim konkretne działania w ramach czynnej ochrony najcenniejszych ostoi przyrody w środkowej i wschodniej Polsce: odtwarzanie otwartego charakteru cennych przyrodniczo łąk, torfowisk i muraw oraz poprawę warunków występowania zagrożonych przedstawicieli polskiej flory i fauny.

Nasz numer KRS to: 0000109564.

 

opp1 300x300 logo 1procentpodatku 300x203

Aktualności