banner_006
banner_005
banner_004

Klub Przyrodników opublikował na początku 2017 roku swoją analizę działania przepisów teoretycznie kontrolujących odmulanie rzek, hakowanie roślinności, usuwanie martwych drzew, zabudowę wyrw itp. czyli tzw. "prace utrzymaniowe".

Opracowanie Klubu Przyrodników Jak się troszczyć o rzekę na podstawie prawa Unii Europejskiej do pobrania tutaj.

Opracowanie WWF Polska z 2010 roku pt. Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Celem opracowania było zaprezentowanie odpowiedzi na pytanie na ile realny i efektywny ekonomicznie jest scenariusz rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

http://www.wwf.pl/fakty_ciekawostki/biblioteka/?5202/Analiza-uwarunkowan-i-efektywnosci-ekonomicznej-rozwoju-Odrzanskiej-Drogi-Wodnej

Wydany przez River Restoration Centre i Polska Zieloną Sieć w 2006 roku podręcznik pt.: Przyjazane naturze kształtowanie rzek i potoków, (tłumaczenie anglojęzycznej pozycji: Manual of River Restoration Techniques). Książka do pobrania w formacie pdf: http://straznicy.natura2000.pl/imgturysta/file/rzeki.pdf

Błachuta i in. 2011., Podręcznik dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych – wybrane zagadnienia. Podręcznik opracowano na zlecenie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu:

http://archiwumbip.poznan.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4562:podrcznik-dobrych-praktyk-w-gospodarcewodnej-na-terenach-nizinnych-wybrane-zagadnienia&catid=44:prezentacje

Poradnik Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich, wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2005 roku: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/Zasady_dobrej_praktyki.pdf

Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan - Zagrożenia - Ochrona - publikacja stanowi zasadniczą część projektu o takim samym tytule, realizowanego na obszarze Polski, Ukrainy i Białorusi przez Fundację IUCN Poland. Projekt skoncentrowano miedzy innymi na ochronie i odtworzeniu różnorodności biologicznej Bugu wraz z jego doliną, promocji wartości przyrodniczych oraz zainicjowaniu długoterminowej międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą, w celu opracowania i wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody w dolinie Bugu.

Publikacja dostępna tutaj

Aktualności