banner_004
banner_001
banner_007

Artykuły o torfowiskach w różnych miejscach na świecie, przygotowane przez uczestników Sympozjum International Mire Conservation Group w 2006 roku w Finlandii, zebrane w opracowaniu Fińskiego Instytutu Środowiska: http://www.imcg.net/media/download_gallery/books/mires_from_pole_to_pole.pdf

Joosten, H. & Clarke, D.: WISE USE OF MIRES AND PEATLANDS – znakomita pozycja, którą powinien przeczytać każdy, kto zajmuje się torfowiskami – niezależnie, czy od strony ochrony, czy użytkowania. http://www.imcg.net/media/download_gallery/books/wump_wise_use_of_mires_and_peatlands_book.pdf

Na stronie utworzonej dla dwóch projektów Klubu Przyrodników („Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”„Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski”) znależć można dużo informacji o działaniach realizowanych w ramach projektów - http://alkfens.kp.org.pl/

Znajduje się tam również Ogólnopolska baza mechowisk, zawierająca informacje o rośliności, stanie zachowania, stopniu zagrożenia wszystkich płatów tego siedliska. Baza jest dostępna pod adresem: http://alkfens.kp.org.pl/o-torfowiskach/ogolnopolska-baza-mechowisk/. Bazę można przeglądać online, lub pobrac warstwę shp. 

GIS Mokradła to system informacji przestrzennej o mokradłach na obszarze całej Polski, w którym umieszczone są dane przestrzenne i opisowe na temat mokradeł zobrazowane w postaci wektorowych map tematycznych oraz bazy danych. Więcej o GIS Mokradła oraz kontakt dla zainteresowanych uzyskaniem werstw wektorowych i bazy danych: http://www.gis-mokradla.info/html/index.php?page=mokradla

Bagna są dobre – piękna i treściwa strona o mokradłach prowadzona przez Ptaki Polskie http://bagnasadobre.pl/

O torfowiskach na stronie Wigierskiego Parku Narodowego: http://www.wigry.org.pl/glowne/torfowiska.htm

 W poniższym zestawieniu znajdują się wybrane przez redakcję serwisu opracownaia dotyczące flory i roślinności torfowisk w Polsce.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny - 9 tomów, zawierających charakterystykę oraz wskazania dotyczące ochrony siedlisk i gatunków zamieszczonych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej i załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Poradniki skierowane są do pracowników obszarów Natura 2000, pracowników służby leśnej, służb rolnych, przyrodników i wszystkich miłośników przyrody, którzy zajmują się jej ochroną. Miłośników bagien może szczególnie zainteresować tom 2 - Wody słodkie i torfowiska, ale w pozostałych tomach też znajdą ciekawe informacje dotyczące siedlisk bagiennych oraz występujących na obszarach podmokłych gatunków roślin i zwierząt.

Poradniki są dostępne na stronach Ministerstwa Środowiska pod adresem: natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3

Aktualności