banner_008
banner_009
banner_001

Rezultatem międzynarodowej konferencji Wetlans aLive, odbywającej się w Warszawie, w dniach 1-2 lutego 2010 r., zgromadzeni reprezentanci organizacji przyrodniczych, organów administracji oraz naukowców z 12 krajów, podpisali deklarację dotyczącą ochrony i renaturyzacji siedlisk podmokłych w Europie Środkowej. Oświadczenie, będące wynikiem dyskusji na temat bieżących problemów i wyzwań dla ochrony europejskich mokradeł, zostało złożone 2 lutego 2010 r. - w dniu obchodzonym na świecie jako Międzynarodowy Dzień Mokradeł. 

pełen tekst deklaracji Warsaw Wetlans Declaration

Warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł, 30 stycznia - 2 lutego 2010 r. 

Z okazji 39 rocznicy podpisania tzw. Konwencji Ramsarskiej (z dnia 2 lutego 1971 r.), Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem: "Ochrona mokradeł szansą dla klimatu",

29 grudnia 2009 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała decyzję określającą ostateczny przebieg obwodnicy. Zgodnie z raportem wykonanym przez firmę DHV przebiegać będzie ona przy miejscowości Raczki,

(artykuł Adam Wajraka i Jakuba Medka w GW, z dnia  

Dotychczasowy wykonawca obwodnicy Augustowa uznał wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez GDDKiA za nieskuteczne. Według firmy budowlanej, zgodnie z umową, to na inwestorze (GDDKiA) spoczywał obowiązek dostarczenia koniecznych dla realizacji kontraktu decyzji administracyjnych. Drogowcy uważają jednak, że to nie oni powinni być obarczeni winą za brak tych decyzji. Tłumaczą to wpływem czynników od nich niezależnych. Odszkodowanie, którego domaga się Budimex-Dromex, wynosi 10 procent od wartości umowy brutto, czyli blisko 44 milionów złotych.

Szczegóły:http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090128/REGION99/913303938

 

GDDKiA powołuje się tu na "interes publiczny". Drogowcy uważają, że w sytuacji cofnięcia pozwolenia na budowę, braku wyroku w Trybunale Europejskim oraz braku decyzji ministra co do przebiegu trasy, utrzymywanie umowy z wykonawcą jest zbyt kosztowne. Ostatnie uwagi GDDKiA do raportu oddziaływania na środowisko obwodnicy mają zostać naniesione przez firmę DHV do 30 stycznia.

Szczegóły: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33205,6195482,GDDKiA__wstrzymano_budowe_obwodnicy_Augustowa.html

Jak co roku, w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (Iran, 2 lutego 1971 r.), na całym świecie obchodzone są Światowe Dni Mokradeł. W Polsce po raz pierwszy święto to obchodzono w 1997 r. Tegoroczne obchody upływają pod hasłem "Upstream, downstream". W celu przybliżenia tematyki mokradłowej oraz zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy ochrony tak cennych siedlisk, w różnych częściach Polski organizowane są spotkania poświęcone tym właśnie zagadnieniom.

Ocena oddziaływania budowy tej inwestycji na środowisko wskazuje na zagrożenie silnym zamuleniem Wisły na odcinku do 3 km poniżej miejsca prowadzenia prac. Zniszczone w ten sposób zostaną siedliska ryb, ich tarliska, oraz złożona już ikra. Zamulenie spowoduje czasowe zablokowanie ważnego korytarza wędrówek łososia atlantyckiego oraz minoga rzecznego. Według autora opracowania samorzutna regeneracja środowiska, w odpowiednich warunkach, mogłaby nastąpić w ciągu kilku lat. Opinia rozpatrywana jest obecnie przez RDOŚ w Gdańsku. Decyzja w sprawie zgody na rozpoczęcie prac zapadnie w lutym lub marcu.

Szczegóły: http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,6153107,Minogi_raczej_nie_zatrzymaja_mostu.htmlzatrzymaja_mostu.html

Obecnie trwają ostatnie poprawki. Ostateczna wersja raportu ma zostać przekazana drogowcom do 15 stycznia 2009. Następnie zostanie on skierowany do ministerstwa.

Szczegóły: http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,37227,6088730,Obwodnica_juz_w_przyszlym_roku.htmlprzyszlym_roku.html

Wniosek o unieważnienie decyzji środowiskowej, na podstawie której wydano koncesję na rozpoczęcie inwestycji, złożyli miejscowi rolnicy. Skierowana przez Józefa Drzazgowskiego, prezesa Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Naturalnego "Przyjezierze", skarga o naruszenie prawa wspólnotowego trafiła również do Komisji Europejskiej. Rząd polski zobowiązany jest w związku z nią do złożenia wyjaśnień i przekazania Komisji stosownej dokumentacji.

Szczegóły: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081216/INOWROCLAW01/816399189

Aktualności